CE marking Nordic AB erbjuder support till företag som behöver hjälp med CE-märkning och säkerhet på arbetsplatsen. Vi tillhandahåller rådgivning, vägledning och utbildning inom dessa områden.

Sedan 1993 har våra kunniga och erfarna konsulter arbetat med alla olika aspekter av CE-märkning.

Ända sedan samtliga EU-reglerna om produkten blev viktiga faktorer för näringslivet har företag kunnat lita på vår expertis och vårt engagemang.

Samarbete

Att samarbeta med andra företag har många uppenbara fördelar, inte minst för våra kunder. Vi kan tack vare detta samarbete erbjuda våra kunder en både snabb och effektiv service med mångahanda projekt.

EU-lagstiftningens omfattning och bredd ställer höga krav på specialkunskaper inom diverse områden. Samarbetspartners kan specialisera sig och utveckla ingående kunskaper som ett enskilt företag sällan kan uppnå.

Vår samlade kunskap om det som erfordras inom andra discipliner, såsom EMC-testlaboratorier, ingenjörsbyråer, testföretag för elektrisk utrustning o.s.v., ger våra kunder fördelen att kunna få sina produkter utvärderade snabbt och kostnadseffektivt.