Information om CE-märkning

Här hittar du ytterligare information om CE-märkning. Du kan ladda ner och skriva ut dokumenten från länkarna.

En utförlig beskrivning av CE-märkning: ladda ner pdf>

Maskindirektiv 2006/42/EG: ladda ner pdf>

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU: ladda ner pdf>

EMC-direktivet 2014/30/EU: ladda ner pdf>

Information om säkerhet på arbetsplatsen:

Denna sida visar ytterligare information om arbetssäkerhet. Du kan ladda ner och skriva ut dokumenten från länkarna och använda för eget bruk.

EU:s Ramdirektivet Arbetsmiljö: ladda ner pdf>

EU:s Direktivet Arbetsutrustning: ladda ner pdf>

Länkar

Klicka på länkarna nedan för att få information om CE-märkning och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen från andra källor.

EU:s webbportalen, Svenska Länk >

Gateway to the European Union, Engelska Länk >

Portalen till EU-rätten, Svenska Länk >

The portal to European Union Law, Engelska Länk >

New approach Standardisation in the International Market, Engelska Länk >

Europeiska arbetsmiljöbyrån, Engelska Länk >

European free trade association EFTA, Engelska Länk >

CEN, European Committee for Standardization, Engelska Länk>

Cenelec, European Committee for Electrotechnical Standardization, Engelska Länk>

ETSI, The home of ICT Standardization, Engelska Länk >

ISO, International Organization for Standardization, Engelska Länk >

NANDO, Lista med anmälda organ (Notified Bodies), Engelska Länk >

Arbetsmiljöverket, Svenska Link >