Eftersom CE-märkning och säkerhet på arbetsplatsen är ett av företagets ansvarsområden erbjuder vi även utbildning och seminarier i dessa ämnen, såsom om: 

  • CE-märkning av produkter enligt nyaste EU-lagstiftning
  • Ändringar i EU-direktiv och EU-förordningar
  • Riskbedömning och åtgärdsplan
  • Träning i att skriva instruktionsböcker.

För att kunna försäkra er om att de nya kunskapen ska bli mycket användbara i det dagliga arbetet, tillämpar vi praktiska metoder i våra utbildningar. Vi använder oss ofta och mycket gärna av verkliga exempel från våra kursdeltagare.

Kursprogrammens innehåll förnyas regelbundet för att kunna ta med de nya erfarenheterna och frågeställningarna som vi stöter på genom vår konsultverksamhet.

Nedanstående kurser planeras minst en gång er år och hållas centralt i Hällefors för fri inskrivning.  

Om du har specifika frågor, vänligen skriv till info@cemarkingnordic.se eller använd registreringsformuläret. Vi kommer då att kontakta dig för att diskutera möjligheterna.

Kursprogram

CE-märkning av maskiner
Tre dagar
Kurskod: 701014

Den här kursen ger dig i tre dagar en riktigt bra grund för att kunna arbeta själv med CE-märkning av maskiner. Genom en CE-färdplan lär deltagarna sig att tolka kraven för design och riskbedömning av nya maskiner. Allt bygger på EU:s direktiv om maskiner 2006/42/EG, som är införlivat i det svenska lagsystemet under AFS 2008:03. Kursen är mycket lämplig för dig som vill använda kunskaperna om CE-märkning direkt i ditt eget arbete.

CE-märkning av medicintekniska produkter
Lunch till lunch
Kurskod: 701021

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om CE-märkning av medicintekniska produkter. Eftersom den nya förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745 snart kommer att ta över efter EU-direktivet 93/42/EEG, byggs kursen på den nyaste kraven.  Deltagare lär sig om klassificering av produkter, riskbedömning och om kraven enligt den svenska författningen LVFS 2003:11. Mycket uppmärksamhet ägnas åt informationen för användaren på produkten och innehållet på den tekniska dokumentationen.  Denna kurs är perfekt för alla som i det dagliga arbetet tillverkar, importerar, köper eller säljer medicintekniska produkter.

Agenda

Inom kort kommer mer information